مقررات تهران تز

انجام پایان نامه | انجام پایان نامه ارشد

    مراحل انجام پایان نامه با توجه به پروپوزال تصویبی انجام  خواهد گرفت.

   این موسسه متعهد است تمامی مراحل به تایید استاد راهنما برسد در غیر این صورت هزینه مرحله به شما عودت داده میشود.

   در تمامی مراحل متقاضی هدایت و راهنمایی خواهد شد و سوالات متقاضی برطرف و رفع اشکال انجام خواهد شد.

  1. آموزش در راستای پایان نامه وظیفه ما می باشد. اگر دانشجو خارج از محدوده پایان نامه (مثلا آموزش نرم افزار خاص از صفر) درخواست مشاوره داشته باشد، با توافق کارشناس و پرداخت هزینه توافقی به ازای هرجلسه این امر امکان پذیر خواهد بود.
  2. پایان نامه بصورت متن تایپ شده، طبق فرمت دانشگاه و طبق فصل بندی مورد نظر استاد راهنما، تحویل وی خواهد شد.
  3. تمامی فایل های شبیه سازی و نرم افزاری پروژه به دانشجو  تحویل داده خواهد شد. در صورتی که فایل پروژه حجیم باشد، دانشجو موظف است با حضور در محل موسسه فایل پیاده سازی را تحویل گیرد.
  4. .در صورتی که این موسسه در زمان مقرر مراحل پایان نامه را تحویل ننماید، به ازای هرروز تاخیر 1 درصد هزینه آن قسمت، از مبلغ کل قرارداد کسر خواهد شد و موسسه متعهد میشود، این تاخیر را در فازهای بعدی جبران کند. شایان ذکر است زمانهای غیر قابل پیش بینی مانند عدم حضور استاد راهنما در ایران، عدم تشکیل گروه پژوهشی دانشکده، پروسه تصویب پروپوزال و غیره به مدت زمان قرارداد اضافه خواهد شد.
  5. موسسه علمی پژوهشی تهران تز متعهد میشود که بارعایت اصل امانت داری، امتیاز تمام فایل هارا به نام متقاضی ثبت کند و حق مالکیتی به آن نخواهد داشت، مگر با رعایت ارجاع دهی مناسب.
  6. مدت قرارداد با توافق طرفین در قرارداد آمده است. درصورتیکه بعد از تحویل یک مرحله، دانشجو در اعلام نتیجه آن مرحله ( تایید یا اصلاح) بیش از 15 روز تاخیر کند، موسسه فرض را بر بی نقص بودن کار خواهد گذاشت و هزینه را به کارشناس پرداخت خواهد کرد و اگر این تاخیر بیشتر از یک ماه  باشد موسسه این اختیار را دارد که قرارداد را معلق کند و هرگونه ادعایی ازجانب دانشجو برای از سرگیری پروژه مستلزم کارشناسی مجدد خواهد بود.
  7. موسسه متعهد است که منابع پایان نامه، با مطالعه آخرین مقالات معتبر پژوهشگران داخلی و خارجی، در پایان نامه آورده شود.

موسسه موظف است موضوع پایان نامه دانشجو را با شرط عدم تکرار در سایتهای ایرانداک و سیکا انجام دهد.

 

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه | انجام پایان نامه کارشناسی | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد | انجام پایان نامه دکتری