انجام پایان نامه برق مخابرات

دپارتمان تخصصی مهندسی برق تهران تز متشکل از 8 استاد دانشگاه و فارغ التحصیل مقطع دکتری برق مخابرات میباشد و در زمینه انجام پایان نامه مهندسی برق مخابرات تاکنون با انجام و دفاع موفق بیش از 200 پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حد فاصل سالهای 88 تا 95 میتوانیم خودمان را در ردیف برترین ارائه دهنده های خدمات و مشاوره انجام پایان نامه مخابرات بردانیم.

شما هم اگر به هر دلیل امکان انجام پایان نامه برق مخابرات در در استاندادرهای کیفی مورد نظرتان ندارید میتوانید با خیال راحت درخواست های خود را به موسسه ارائه نمایید.

منتظرتان هستیم