انجام پایان نامه

نوشته شده توسط MANAGER ON . POSTED IN انجام پایان نامه حقوق

انجام پایان نامه حقوق / پایان نامه حقوق

امنيت و قوام جامعه وابسته به تشويق و پاداش نيكوكاران و كيفر و تنبيه هنجارشكنان و متخلفان از قانون است.انجام پایان نامه مكتب حيات بخش اسلام با برنامه هاي تربيتي و اخلاقي وخودسازي از سويي، و اصلاح محيط از سوي ديگر، عوامل و زمينه هاي جرم و گناه را از بين مي برد و از وقوع هنجار شكني و ظلم و جنايات پيشگيري مي كند. هرچند انجام پایان نامه  عموما افراد در جامعه اسلامي يا از تربيت والاي انساني و اسلامي برخوردارند و يا دست كم تحت تاثير محيط جامعه ديني قرار دارند، ولي در عين حال، همواره عده اي هستند كه هنجارهاي يك جامعه ديني را برنمي تابند و از هر فرصتي سوءاستفاده مي كنند و دست به قانون شكني و تجاوز به حقوق ديگران مي زنند. انجام پایان نامه حقوق اسلام براي درمان اين علفهاي هرز و افراد نابهنجارجامعه،علاوه بر مجازات و عقاب شديد اخروي، در همين سرا نيز قوانيني كيفري مقرر داشته است تا اين عده از بيم كيفر مجازات، مرتكب جرايم وجنايات و اعمال خلاف قانون نشوند و در نتيجه نظم و آرامش و تبعيت از هنجارهاي ديني و اجتماعي برقرار شود.در تبيين جايگاه حدود در قانون مجازات اسلامي مي توان از جمله جرايمي كه از نظر روايات مستوجب قصاص و حد است را اينگونه نام برد: قتل عمد،زنا،لواط،قوادي،سرقت، همچنين است بنا بر اقتضا در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و ساير حقوق عمومي، مجازات حد تعيين شده است. لذا به همين انجام پایان نامه جهت است كه مبحث حدود از جايگاه ويژه اي در فصول قانون مجازات اسلامي برخوردار است.از نوآوري هايي كه در قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب به وجود آمده، مي توان جرايم «سب نبي» و «بغي و افساد في الارض» را نام برد، كه در قانون مجازات مصوب 1370 جرايم بغي و افساد في الارض يكي در نظر گرفته شده است در حالي كه بغي جرم عليه حكومت و محاربه جرم عليه امنيت است.