انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

با افتخار و به پشتوانه همکاری با تعدادی از اساتید دانشگاهی و نخبگان دپارتمان انجام پایان نامه روانشناسی تهران تز آماده ارائه خدمات و مشاوره تخصصی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی میباشد.

موسسه تاکنون به بیش از 1200 دانشجوی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی در زمینه انجام پایان نامه خدمات ارائه داده است و حاصل آن بالغ بر 890 پایان نامه دفاع شده و مشاوره های تخصصی انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال پایان نامه ارشد رواشناسی و انجام پایان نامه دکتری روانشناسی میباشد.