انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری جغرافیا

با اتکا به همکاری اساتید دانشگاهی رشته جغرافیا در دپارتمان انجام پایان نامه جغرافیا تهران تز آماده پشتیبانی از کلیه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی , اجتماعی , برنامه ریزی شهری , روستایی و سایر گرایش های رشته دانشگاهی جغرافیا میباشد .

لازم است عنایت داشته باشید این موسسه تاکنون با بیش از 70 انجام  پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا , و حدود 20 پایان نامه دکتری جغرافیا در طول حدود 3 سال سابقه خدمات دهی و تاسیس دپارتمان جغرافیا کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داده است.